Markkinointiviestintää yrityksellesi

Sananvallasta saat organisaatiollesi kattavat sisäisen ja ulkoisen viestinnän palvelut. Sananvallan copywriter ja viestinnän suunnittelija Hanna Alin toteuttaa yrityksille markkinointiviestinnän kaikki tekstityöt, mainonnan sekä viestinnän suunnittelun lähes 20 vuoden kokemuksella.

Sananvallasta saat esimerkiksi:

 • copywriterin kumppaniksesi
 • mainonnan tekstityöt
 • artikkelit ja blogitekstit
 • uutiskirjeet
 • nettisivujen tekstit
 • tekstit julkaisuihin
 • markkinointiviestinnän koulutukset
 • viestinnän vuosisuunnittelun
 • some-suunnitelmat
 • tiedottamisen

Yhteistyökumppanina Sananvalta on joustava ja luotettava toimija, jonka kanssa on helppo löytää yhteinen yritykselle parhaiten sopiva toimintatapa. Sananvallan verkostojen ansiosta yritykset saavat tarvittaessa helposti myös muita luovan työn tekijöiden palveluja.

Artikkelit ja blogitekstit

Toteutan tilauksesta artikkeleja ja blogitekstejä toivotusta aiheesta. Esimerkiksi referenssiartikkeleja, projektiesittelyjä ja tuotteen tarinoita voi hyödyntää omilla nettisivuilla tai ammattilehdissä. Blogitekstien aiheita voidaan suunnitella yhteistyössä ja kirjoitukset voidaan toteuttaa halutulla tyylillä. Tarvittaessa tarjoan myös koulutusta blogikirjoittamiseen.

Uutiskirjeet

Säännöllisesti ilmestyvä yrityksen uutiskirje on oikein toteutettuna tehokas myynnin työkalu. Se auttaa säilyttämään yrityksen nimen asiakkaiden mielessä ja saa lukijan toimimaan. Sananvallasta saat uutiskirjeiden vuosisuunnittelun, tekstien ja artikkelien kirjoitustyöt sekä tarvittaessa omien tekstien stilisointityöt.

Jotta uutiskirjeet tulevat lähetettyä, on kirjeen toteutusprosessin oltava yritykselle mahdollisimman vaivaton.  Sananvallan yhteistyökumppaniverkoston ansiosta saat myös uutiskirjeellesi ulkoasusuunnitelman sekä ehdotuksen sopivasta lähetystyökalusta.

Nettisivujen tekstityöt

Uusien nettisivujen rakenteen suunnittelu ja tekstien kirjoittaminen vaatii ammattitaitoa. Sananvallasta saat yrityksellesi verkkosivujen suunnitelman ja nettisivutekstit. Kirjoitan tekstejä nettisivuille sekä laadin SEO-tekstejä kustannustehokkaasti. Laajan yhteistyökumppanien verkoston ansiosta autan toteuttamaan nettisivut kokonaisuudessaan.

Tekstit julkaisuihin

Yritykset tarvitsevat toiminnassaan myös laadukkaita painettuja julkaisuja. Asiakaslehdet ja henkilöstölehdet, tyylikkäät esitteet sekä arvokkaan näköiset vuosikertomukset ja historiikit ovat yrityksen imagon vahvistajia sekä tärkeitä myynnin työkaluja.

Sananvallasta saat tekstipalveluja laajoina tekstikokonaisuuksina, stilisointitöinä ja yksittäisinä artikkeleina. Kun julkaisuihin tarvitaan ammattimaista taittotyötä, Sananvalta tekee yhteistyötä graafiseen suunnitteluun erikoistuneen Sonck-Kootan kanssa.

Sananvallasta saat tekstityöt esimerkiksi:

 • asiakaslehtiin ja henkilöstölehtiin
 • esitteisiin
 • vuosikertomuksiin ja historiikkeihin

Markkinointiviestinnän koulutukset

Sananvalta tarjoaa koulutuspalveluja organisaatioille ja oppilaitoksille. Minulla on yli kymmenen vuoden kokemus opetus- ja koulutustehtävistä.

Sananvalta toteuttaa markkinoinnin ja viestinnän koulutuksia eri kokoisille opetusryhmille. Parhaimmillaan koulutukset toimivat pienryhmissä harjoitusten ja käytännön esimerkkien avulla työskennellen. Tarvittaessa menetelmänä voidaan käyttää myös erilaisia kirjoitusharjoituksia sekä palautekeskusteluja.

Esimerkkejä koulutusaiheista:

 • Yritysblogin kirjoittaminen: Opi perustietoa yritysblogin suunnitelmallisesta kirjoittamisesta. Samalla saat keinoja blogin kehittämiseen sekä tukea blogin kirjoittamisen toimivaan vastuunjakoon.
 • Kirjoittaminen viestinnän eri kanaviin: Yksi teksti voidaan hyödyntää monissa eri kanavissa, kun tietää viestinnän kanavien vaatimukset. Opi muokkaamaan materiaalistasi erilaisia versioita.
 • Luovat ideointimenetelmät: Luovaa ideointia voi toteuttaa monella eri tavalla ja tekniikalla. Syvenny tiimisi kanssa luoviin ideointimenetelmiin ja kehitä ryhmätyötä työyhteisössä.
 • Viestinnän suunnittelu: Viestintä on tehokkaimmillaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti toteutettuna. Opi laatimaan yrityksellesi viestinnän vuosisuunnitelma tai projektillesi kattava viestintäsuunnitelma.
 • Otsikoinnin taito: Tehokkaat otsikot vaativat tiivistämisen taitoa ja asioiden tärkeysjärjestyksen hahmottamista. Miten kehittyä otsikkotekstien kirjoittamisessa? Mitä eri kanavissa otsikolta vaaditaan?

Viestinnän vuosisuunnittelu

Viestintä muuttuu tehokkaaksi vasta, kun se on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Sananvalta toteuttaa yrityksen viestinnän vuosisuunnittelua yhdessä yrityksen viestinnästä vastaavien henkilöiden kanssa. Suunnittelutyön tuloksena yritys saa itselleen viestinnän tavoitteet, selkeän vuosikellon sekä toimenpidelistan liiketoimintansa tueksi.

Some-suunnitelmat

Yrityksen läsnäolo somessa vaatii suunnitelmallisuutta ja aktiivista otetta. Ilman tavoitteita ja selkeää some-suunnitelmaa ei saavuteta sosiaalisen median tuomia hyötyjä yritykselle. Sananvalta tekee yrityksen some-suunnitelman sekä tarvittaessa toteuttaa suunnitelmaa käytännössä, mikäli yrityksen omat voimavarat eivät riitä sosiaalisessa mediassa toimimiseen.

Tiedottaminen

Mediatiedotteen kirjoittaminen ja tuotetiedottaminen vaativat kirjoittajalta osaamista ja medioiden tuntemusta. Yrityksellä voi olla paljon tiedotettavaa, mutta sen muotoilu mediatiedotteen muotoon voi tuntua haastavalta. Sananvalta auttaa yrityksiä pohtimaan tiedottamisen tarvetta. Sananvallasta saat tiiviisti laaditut ja oikealla tavalla otsikoidut mediatiedotteet.